wiki百科全書

wiki百科全書 相關網站蒐集,快速找到與 wiki百科全書 有關的網站熱門網站目錄,讓你蒐集熱門資訊更方便。
廣告贊助
 • Wiki - 維基百科

  wiki(i英語發音:/ˈwɪkiː/)是一種在網路上開放且可供多人協同創作的超文本系統,由沃德·坎寧安於1995年首先開發。沃德·坎寧安將wiki定義為「一種允許一群用戶利用簡單的描述來創建和連接一組網頁的社會計算系統」[1]。 wiki …

  zh.wikipedia.org 目前已有 67 人訪問 立即訪問
 • WIKI百科知識分享

  知識就是力量!WIKI百科 知識提供最新最全的詞條知識分享,幫你學習新知。 智齒 牙疼不是病,疼起來要人命。一句話說出瞭成年人對牙齒的愛恨。一般,智慧的牙齒在成 …

  wikipps.hk 目前已有 80 人訪問 立即訪問
 • Wiki - 維基百科,自由嘅百科全書

  Wiki係一種喺網上開放、可以畀好多人協同創作嘅超文本系統。 係一種合作性軟體。 有用到Wiki系統嘅網站叫Wiki網站,任何人都可以喺呢啲Wiki網站又快又容易咁加、刪走 …

  zh-yue.wikipedia.org 目前已有 55 人訪問 立即訪問